Foto del Faro de n'Ensiola ubicado en Cabrera | Foto del Far de n'Ensiola situat a Cabrera| Photography of the n'Ensiola lighthouse located in Cabrera
Faros

BUSCADOR

Pots fer servir el desplegable de l'esquerra per accedir directament als continguts de qualsevol far.

Si ho prefereixes pots fer servir el cercador per accedir al contingut per paraules clau .

Màquines de rotació

PRIMERES MÀQUINES DE ROTACIÓ

En el Pla General de 1847 es contemplaven sistemes de rellotgeria accionats per pesos que feien girar, o bé l’òptica sencera o només una part, i hi deixaven una zona catadiòptrica inferior fixa.

També s’hi contemplava la possibilitat de produir el gir d’únicament uns lents verticals externs, mentre que l’òptica principal es mantenía estàtica. En qualsevol cas, les aparences lluminoses aconseguides mitjançant aquests primers sistemes giratoris presentaven períodes rítmics de molta durada.

1-reguladorfriccion

REGULADORS DE VELOCITAT

Altres dues característiques d’aquells sistemes de rotació consistien en la utilització de galets (també anomenats teixos), ja esmentats més amunt, i l’ús de reguladors de velocitat d’aletes.

Convé recordar, a més, que els primers pesos utilitzats per a produir el gir dels sistemes òptics penjaven d’una corda de cànem (com en el cas de na Pòpia) o d’una cadena de ferro (com a n’Ensiola) i no va ser fins al principi del segle vint quan es van començar a utilitzar els cables d’acer i els reguladors de velocitat de fricció.

FLOTADORS DE MERCURI

Amb la intenció d’eliminar el segon inconvenient dels primers sistemes opticogiratoris (llampades molt espaiades en el temps), es van adaptar moltes de les antigues òptiques catadiòptriques per a fer-les surar en una cubeta amb mercuri, reduint així el fregament i accelerant la velocitat de gir de l’òptica, per escurçar el temps entre llampades.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.